Image


Image Link Image Link Image Link Image

Spineller finns inom ett stort färgspektrum, det beror helt på typen av förorening som den utsatts för.
Den röda spinellen får sin färg av krom och järn.
Röd spinell är den mest omtyckta. En blå spinell får mer ofta sin färg utav järn än kobolt.
Ibland har spinellen inneslutningar av t.ex. magnetit eller apatit.
Spineller från Sri Lanka kan ha inneslutningar utav zirkon. Spinellen förekommer i granit och metamorf berggrund och förekommer i USA, Sverige, Italien, Turkiet,
Pakistan, Brasilien, Australien, Myanmar (Burma), Sri Lanka, Madagaskar, mm.
Spinell kan vara förekonst till korund (safir etc.).

FAKTA Kristallstruktur: Kubisk
Sammansättning: Magnesiumaluminiumoxid
Hårdhet: 8
Densitet: 3,60
Brytningsindex: 1,71
Dubbelbrytning: ingen
Glans: Glas


Image Link