Image


Image Link Image Link Image Link Image

Diamant är det hårdaste materialet på jorden.
Dess hårdhet och fina lyster gör att den är den mest eftertraktade utav alla ädelstenar.

Den finaste diamanten är ren och färglös men det finns massor av färgvariationer beroende på föroreningarnas art.
Uppbyggnaden utav kolatomerna gör den oftast välformad med en konvex (stigande) yta.

Idag finns den viktigaste producenten i Australien men andra viktiga producenter finns också såsom: Ryssland, Ghana, Sierra Leone, Namibia, Botswana, Zaire och USA.

Man delar in Diamanter efter:
Klarhet, Slipning, vikt och färg
Vikten anges i carat och skrivs som ct.


FAKTA
Kristallstruktur: Kubisk
Sammansättning: Kol
Hårdhet: 10
Densitet: 3,52
Brytnings Index: 2,42
Dubbelbrytning: Ingen
Glans: Diamant

FL= flawless= fri från inneslutningar och ytfel
IF= internally flawless= fri från inneslutningar
VVS (1-2)= very very small inclusions=mycket mycket små inneslutningar
VS(1-2)* very small inclusions=mycket små inneslutningar
SI(1-2)* small inclusions=små inneslutningar
P1=piqué1=tydliga inneslutningar som är mycket svåra att se med blotta ögat
P2=piqué 2=lätta att se med blotta ögat
P3=piqué 3=mycket tydliga inneslutningar som kraftigt försämrar stenens utseende

Image Link