Image


Image Link Image Link Image Link Image

Opalen är en ganska mjuk sten som består utav kiselgel med vanligt vis 5-10% vatten.
Opalen kan därför torka och spricka.
Man klassar in opalen i två sorter: Ädelopal och vanlig opal.
Ädelopalen har ett vackert färgspel medan den vanliga opalen är nästan utan skimmer och vanligtvis opak.

Ädelopalen får sitt vackra färgskimmer utav sfärerna kiselgel som den innehåller.
Ju större sfärerna är, ju större färgvariation.
Sedan ca 200 år så har Australien har varit en viktig del utav opalindustrin, men finns också i Bla. Afrika, Mexico och USA.
Man kan hitta opal i sedimentära bergarter och den kan bilda stalagmiter och stalaktiter.


FAKTA
Kristallstruktur: Amorf
Sammansättning: Kiseldioxid med Kiselvatten
Hårdhet: 6
Densitet: 2,10
Brytningsindex: 1,37-1,47
Dubbelbrytning: Ingen
Glans: Glas

Image Link